Gered

Gebed

Als het goed is heb je ooit met iemand het volgende gebed gebeden: 

Lieve Heer Jezus, kom in mijn hart. Vergeef me mijn zonden. Was en reinig me. Zet me vrij. Jezus dank U, dat U stierf voor mij. Ik geloof, dat U weer bent opgestaan en dat U weer terug zult komen voor mij. Vul mij met Uw heilige Geest. Geef me passie voor de mensen, die U nog niet kennen, honger naar de dingen van God en vrijmoedigheid om het evangelie van Jezus Christus door te geven. Ik ben gered. Ik ben opnieuw geboren, ik ben vergeven en ik ben op weg naar de hemel, omdat ik Jezus in mijn hart heb.

Heb je dat nog nooit gedaan en wil je eeuwig leven ontvangen, doe het dan nu!

Op het moment dat je dit gebed hardop en met je hart bidt, ontvang je het eeuwige leven. Heb je dat gedaan, laat het ons weten.